Projekty badawcze

Recepcja i ślad. Inkulturacja pisarza jako problem historii literatury – Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej

Kierownik projektu: dr Magdalena Śniedziewska (Pracownia Poetyki Historycznej)
Grant NCN (konkurs: FUGA 4)
na lata 2015-2018

Redefiniowanie filologii

kierownik: prof. Maria Prussak
grant NPRH
na lata 2013-2017

Relacja słowa, rysunku i form teatralnych w tekstach Tadeusza Kantora na przykładzie „Lekcji mediolańskich”

kierownik: prof. dr hab. Maria Prussak
grant MNiSW
na lata 2007-2010

Retoryka a ideologia w socrealistycznej krytyce literackiej 1948-1955

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński (promotor)
grant MNiSW/NCN
na lata 2009-2013

Romantyzm w świetle nowych źródeł

kierownik: dr hab., prof. IBL PAN Marta Zielińska
grant NPRH
na lata 2013-2018

Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności

kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
grant NCBiR
na lata 2010-2012
http://sensualnosc.ibl.waw.pl/

Skamandrycka triada na emigracji. Edycja listów Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego i Mieczysława Grydzewskiego (publikacja książkowa i cyfrowa)

kierownik:  dr hab., prof. IBL PAN, Beata Dorosz
grant nr 0173/NPRH/H1a/83/2015
na lata 2015-2020

Słowiańskie warianty hoffmanizmu

kierownik: dr Magdalena Rudkowska
grant NCN - Sonata
na lata 2014-2018 (zakończony 4.02.2018)

Słownik polszczyzny XVI wieku, tom XXXVI z hasłami roz-rtęć

kierownik: dr Patrycja Potoniec
grant MNiSW
na lata 2008-2011

Słownik XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36-43

kierownik: dr Patrycja Potoniec
grant NPRH
na lata 2013-2018

Solska

kierownik: Natalia Jakubowa (opiekun naukowy: dr Monika Rudaś-Grodzka)
grant 7PR
na lata 2013-2015

Spojrzenia z ukosa… . Kultura i literatura rosyjska oczami Polaków (na materiale czasopism polskich okresu międzywojennego). Opracowanie bibliograficznej internetowej bazy danych wraz z kolekcją wybranych publikacji pełnotekstowych

kierownik: dr Anna Sobieska
grant NCN
na lata 2013-2018

Stanisław Morawski: „Wspomnienia. Maria Szymanowska”. Opracowanie i wydanie tekstu z rękopisu z aparatem krytycznym, notą edytorską, rozprawą poświęconą biografii i twórczości autora oraz materiałem ilustracyjnym

kierownik: prof. dr hab. Danuta Danek 
grant NPRH
na lata 2011-2013

Stanisław Wyspiański. Monografia bibliograficzna. Seria: BLP Nowy Korbut t 18 vol. I

kierownik: Wiesława Albrecht-Szymanowska
grant MNiSW
na lata 2005-2008

Stefania Zahorska: wybór pism ze wstępem krytycznym

kierownik: prof. dr hab. Anna Nasiłowska
grant MNiSW
na lata 2007-2009

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45