Aleksandra Wójtowicz


mgr, dokumentalista
Koordynatorka Centrum Humanistyki Cyfrowej
Kierownik projektu Literaturoznawstwo architektoniczne (The Architectural Literary Studies), NPRH4

Dyżury: pokój nr 310, poniedziałek 10.00 – 15.00, czwartek 10.00 – 15.00
 tel. 22) 6572-771
e-mail:
aleksandra.wojtowicz@ibl.waw.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

historia literatury przełomu XIX i XX wieku, geokrytyka i kartografia literacka, edytorstwo i filologia oraz edytorstwo elektroniczne

Sekretarz naukowy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w latach 2010 – 2013
Członkini Komitetu Głównego OLiJP od 2010

Publikacje

Książki:

 

A. Wójtowicz, Metamorfozy Pałacu Staszica, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2017. Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Bohdan Butenko.

Projekt (grafika i projekt układu) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Projekt graficzny okładki i stron tytułowych są chronione prawem autorskim i należą do ich Autora.

Badania i publikacja zostały sfinansowane w ramach projektu Pałac Staszica jako heterotopia afektywna – nowa kategoria opisu metamorfozy miejsca, kierownik: Aleksandra Wójtowicz, 2014 – 2017, Narodowe Centrum Nauki, nr DEC-2013/09/N/HS2/02694.

 

Redakcja tomów zbiorowych:

     Teksty kultury uczestnictwa, pod red. A. Dąbrówki, M. Maryla, A. Wójtowicz, Warszawa 2016

      Dynamika Wacława Berenta, pod red. A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2016

     Miejsca od-miejscowione, pod red. K. Rdzanek, A. Wójtowicz, A. Wróbel, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2015

       Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, pod red. A. Wójtowicz, Wyd. IBL PAN, Warszaw 2013

     Przewodnik po tematach OLiJP, pod red. A. Wójtowicz, Warszawa 2013

Wybrane publikacje:

 • O przestrzeni mentalnej w "Oziminie" Wacława Berenta, w: Dynamika Wacława Berenta, red. A. Wójtowicz, Warszawa 2016
 • O Pałacu Staszica jako heterotopii w tekstach Wacława Berenta. Recepcja heterotopologii, w: Miejsca od-miejscowione, red. K. Rdzanek, A. Wójtowicz, A. Wróbel, Warszawa 2015
 • Pałac Staszica jako heterotopia afektywna - refleksja humanistyczna w planowaniu przestrzennym, "Teksty Drugie" 2014, nr 6
 • Nie-miejsca post-traumatyczne – wokół Trzech traktatów Piotra Matywieckiego, w: Scalone okładki, red. A. Jarzyna, M. Roszak, Wyd. Brama Grodzka Teatr NN, Lublin 2014
 • Narzędzia nowych mediów w warsztacie edytora – próba teoretycznego rozpoznania, „Teksty Drugie” 2014, nr 2
 • Nowe spojrzenie na (nie)spójność czasoprzestrzeni w „Oziminie” Wacława Berenta, „LiteRacje” 2013, 4(31)
 • Od remediacji do kontaminacji – zmiana form wypowiedzi pisemnych, statusu utworów literackich oraz świadomości uczniów obcujących z tekstem poprzez sieć, w: Wokół Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, red. A. Wójtowicz, Warszawa 2013
 • Ucyfrowienie – echo informacyjne – recepcja dzieła zdigitalizowanego­, „Teksty Drugie” 2013, nr1/2
 • Wzorzec postawy intelektualnej w tekstach Stanisława Brzozowskiego i Wacława Berenta, w: Stanisław Brzozowski. Powroty, red. D. Trześniowski, Radom 2013
 • Opowieści biograficzne” Wacława Berenta a XX-wieczne koncepcje narratywizmu. (Między słowem a doświadczeniem), w: Literackie zmierzchy dziewiętnastowieczności, red. S. Brzozowska, A. Mazur, Opole 2013
 • Od „indywidualności geograficznej” do „nie-miejsc”, czyli o działalności zespołu Geopoetyka, „Acta Humana” nr 3, 2012
 • Wacław Berent a nowoczesna idea narodu, w: Nacjonalizm polski do 1939 roku. Wizje kultury polskiej i europejskiej, red. K. Stępnik, M. Gabryś, Lublin 2011
 • O zagadnieniach związanych z edycją dzieł Wacława Berenta, w: Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich, t. II, Rozmaitości warsztatowe, red. M. Strzyżewski, M. Lutomierski, J. Zyśk, Toruń 2010

Organizacja konferencji i warsztatów:

 

·  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45