Wybrane artykuły w czasopiśmie ?Napis?:

Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o "Pierwszej brygadzie" i "Romantyzmie"

Bartłomiej Szleszyński, Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o "Pierwszej brygadzie" i "Romantyzmie", "Napis" seria XIV (2009), s. 411-420
Wersja online (format pdf)

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45