Projekty badawcze

Studies on Socialist Realism. Polish View - antologia polskich prac na temat realizmu socjalistycznego (wersja anglojęzyczna)

Tytuł projektu: "Studies on Socialist Realism. Polish View" - antologia polskich prac na temat realizmu socjalistycznego (wersja anglojęzyczna). Wybór i opracowanie A. Artwińska i G. Wołowiec, współpraca B. Starnawski. Wydawca Peter Lang GmbH, Frankfurt nad Menem.
Wydawnictwo IBL
grant NPRH
na lata 2012-2013

Styl w „Dzienniku” Gombrowicza

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant MNiSW/NCN
na lata 2009-2011

Sztuka przekonywania w kulturze dawnej Polski. Od renesansu do oświecenia

kierownik: prof. dr hab. Hanna Dziechcińska
grant MNiSW
na lata 2009-2010

Szwajcarski okres towianizmu (na podstawie nieopracowanych rękopisów)

kierownik: prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
grant MNiSW/NCN
na lata 2010-2012

Świat jako archiwum - krytyczne modele historyczności: literatura, sztuki, teoria

kierownik: dr Katarzyna Bojarska 
grant NPRH
na lata 2012-2014

Teoria emblematyki w Polsce (XVI-XVIII w.)

kierownik: dr Magdalena Górska
grant MNiSW /NCN
na lata 2010-2012
Więcej o projekcie >>

Teoria literacka w Polsce średniowiecznej

kierownik: prof. dr hab. Teresa Michałowska
grant MNiSW
na lata 2002-2005

Twórczość Antoniego Langego. Monografia bibliograficzna

kierownik: dr Aleksandra Kasica
grant NCN - SONATA 5
na lata 2014-2017

Wanda – narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego w kontekście badań literackich, antropologicznych i folklorystycznych

kierownik: prof. Maria Janion
grant MNiSW
na lata 2007-2009

Wanda, co wolała Rusa. Komunistki jako przedmiot badań genderowych

dr Agnieszka Mrozik
stypendium „Młody IBL”
na lata 2011-2012

Widmontologie nowoczesności. Genezy

kierownik: mgr Jakub  Momro
grant NCN
na lata 2012-2014

Wiek XIX. Postawy estetyczne Polaków w europejskim kontekście

kierownik: prof. Alina Kowalczyk
grant MNiSW / NCN
na lata 2010-2011

Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu. Kategoria „obojętni świadkowie”

kierownik: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska
grant NPRH
na lata 2013-2018

Wokół Aleksandra Błoka. Recepcja symbolizmu rosyjskiego w literaturze okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego

kierownik: dr Anna Sobieska
grant  MNiSW /NCN
na lata 2008-2011

Współczesna narratologia a wybrane zagadnienia badań nad świadomością

kierownik: dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik
grant MNiSW
na lata 2008-2010

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45