Projekty badawcze

Wydarzenia po Zagładzie. Studia porównawcze nad realizmem traumatycznym – literatura, sztuka, teoria

kierownik: dr Katarzyna Bojarska
grant NCN (nr UMO-2011/03/N/HS2/02801)
na lata 2012-2014

Z dziejów powieści polskiej XVII i XVIII wieku. Od sentymentalizmu do psychologizmu

kierownik: prof. dr hab. Hanna Dziechcińska
grant MNiSW
na lata 2011-2012

Zbigniew Bieńkowski: życie i twórczość

kierownik: prof. dr hab. Marek Zaleski
grant NCN
na lata 2011-2013

Zintegrowana Baza Bibliograficzna e-ZBB IBL PAN

kierownik: dr Joanna Krauze-Karpińska
grant NPRH
na lata 2012 - 2017

Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce

kierownik: Anna Barcz
współautorka i wykonawczyni: Dorota Łagodzka
grant NCN
na lata 2012-2015
strona projektu: Animal Studies.pl
Studia nad zwierzętami (animal studies) w krajach anglojęzycznych kształtują nową dziedzinę nauki mającą istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki oraz literatury. Dziedzina ta rozwija się także w krajach niemieckojęzycznych. Na gruncie polskiej nauki brakuje teoretycznej podbudowy badania problematyki animalistycznej w kulturze, analizy i interpretacji sztuki i literatury, w których pojawiają się zwierzęta.

Zofia Szymanowska-Lenartowiczowa. Studium osobowości w świetle jej pisarstwa i obraz z dziejów twórców polskich na obczyźnie w XIX w. (z wykorzystaniem rękopisów)

kierownik: prof. dr hab. Danuta Danek
grant MNiSW
na lata 2007-2009

Zwierzęta, gender i kultura. Analiza polskiej kultury popularnej i wizualnej. Perspektywa ekofeministyczna / Animals, gender and culture: analysing Polish popular and visual culture in the ecofeminist perspective

kierownik: dr Anna Barcz
grant World University ServiceAustria
na lata 2012-2014

Zwrot afektywny po 1989 roku. Strategie i style reprezentacji w interdyscyplinarnej perspektywie badawczej

kierownik: prof. dr hab. Marek Zaleski
grant NCN
na lata 2012-2015

Życie kulturalno-literackie emigracji w kręgu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce

kierownik: dr Beata Dorosz
grant MNiSW / NCN
na lata 2010-2013

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45