Projekty badawcze

Maria Janion „Bohater – spisek – śmierć. Wykłady Żydowskie” - w wersji angielskojęzycznej

Tytuł projektu: Maria Janion „Bohater – spisek – śmierć. Wykłady Żydowskie” - w wersji angielskojęzycznej, w serii „Cross-Roads. Polish Studies in Literary History and Theory”, pod red. prof. Teresy Walas, wyd. Peter Lang
Wydawnictwo IBL - – Peter Lang GmbH
grant NPRH 
na lata 2012-2014

Mechanizm wytwarzania nowych gatunków komunikacji w sieci: Facebook, Twitter, Pinterest - memy oraz mikroblogi

kierownik: mgr Anna Gumkowska
grant NCN - Preludium
na lata 2014-2016

Metamorfoza jako doświadczenie granic. Modernistyczne warianty motywu przemian w małych formach współczesnej prozy (w wybranych tekstach literatury polskiej, zachodnioeuropejskiej, iberoamerykańskiej)

kierownik: prof. dr Alina Brodzka-Wald / prof. dr hab. Grażyna Borkowska – grant promotorski Aranzazu Calderon Puerta
grant MNiSW / NCN
na lata 2010-2012

Mickiewiczologia w kraju i za granicą po 1955 roku

kierownik: mgr Barbara Smoleń
grant MNiSW
na lata 2008-2011

Między scientia curiosa a encyklopedią: europejskie konteksty dla staropolskich kompendiów wiedzy

kierownik: dr hab. Joanna Partyka
grant NCN
na lata 2012-2015

Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy. Sporne gatunki literatury przełomu XX i XXI wieku w Polsce: literatura bez fikcji

kierownik: dr hab. Zbigniew Ziątek, prof. IBL PAN
grant NPRH
na lata 2013-2018

Międzynarodowe i polskie teorie gender i queer oraz ich wpływ na polską literaturę XX i XXI wieku w kontekście literatury i kultury światowej

kierownik: dr Piotr Sobolczyk
grant NCN 
na lata 2012-2015

Miłosz w "Pamiętniku Literackim" (wersja angielskojęzyczna). Numer specjalny czasopisma "Pamiętnik Literacki" – wydanie elektroniczne

Wydawnictwo IBL
grant NPRH 
na lata 2012-2013

Modernistyczne modele przekładu literackiego

kierownik: dr Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz
grant NCN (przyznany w ramach Konkursu na finansowanie projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora) na lata 2011-2015

Mowy i obrzędy. Oratorstwo kręgu rodzinnego w kulturze staropolskiej

kierownik: dr Małgorzata Trębska
grant NCN nr 2011/03/B/HS2/04360
na lata 2012-2015
Więcej o projekcie >>

Niefabularna proza Krasickiego: kazania, „Monitor”, "Uwagi"

grant NCN (200202)
kierownik: mgr Klara Leszczyńska-Skowron
opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz
na lata 2013-2015

Nowy paradygmat? Obraz stosunków polsko-żydowskich w wybranych tekstach kultury po 2000 roku

kierownik: dr Tomasz Żukowski
grant NCN 
na lata 2012-2015

Obraz literatury w komunikacji społecznej w Polsce po roku 1989

kierownik: prof. dr hab. Andrzej Werner
grant MNiSW
na lata 2008-2010

Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia. Polska teoria literatury w XXI wieku. Wybór artykułów z czasopisma „Teksty Drugie” w wersji angielskojęzycznej

Tytuł projektu: „Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia. Polska teoria literatury w XXI wieku”. Wybór artykułów z czasopisma „Teksty Drugie” w wersji angielskojęzycznej w serii „Cross-Roads. Polish Studies in Literary History and Theory”, pod red. prof. Teresy Walas., wyd. Peter Lang.
Wydawnictwo IBL
grant NPRH
na lata 2012-2014

Opowiedzieć PRL

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NCN
na lata 2011-2013

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45