Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby uzycia: literatura, kultura, społeczeństwo

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NPRH
na lata 2013-2018

Celem projektu jest zbadanie polskich dziejów stosowania - to znaczy interpretacji i użyć - pojęcia "komunizm" oraz sposobów jego tekstualizacji w kulturze rozumianej jako zbiór dyskursów dialogizujących ze sobą na różne sposoby: wchodzących w spory, walki i gry. W zaproponowanym ujęciu termin "komunizm" staje się nie tylko nazwą projektu ideowego czy politycznego, lecz polem i stawką gier o społeczne uznanie i legitymizację, jego historia natomiast nie kończy się w 1989 roku, lecz trwa do dziś. Ostatecznym rezultatem projektu będzie wypracowanie języka, który otworzyłby refleksję na metapoziomie - odsłaniał reguły oraz mechanizmy praktyk nawarstwiających się wokół polskich zastosowań pojęcia "komunizm", będących częścią zmian społecznych po 1989 roku.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45