Projekty badawcze

Jan Kasprowicz: "Listy" ("Pisma zebrane", t. 9). Edycja krytyczna

kierownik: prof. dr hab. Roman Loth
grant NPRH
na lata 2011-2014

Jan Parandowski. Życie i dzieło. Monografia dokumentacyjna

kierownik projektu: dr Grażyna Pawlak
grant MNiSW / NCN (N N103 134339)
na lata 2010-2012

Język pamięci: kulturowe i społeczno-polityczne konsekwencje romantycznego projektu pamięci

kierownik: dr Grzegorz Marzec
grant NCN - OPUS 5
na lata 2014-2016

Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943). Monografia dokumentacyjna

kierownik: mgr Mariola Wilczak 
grant NCN
na lata 2012-2014

Julian Kaliszewski (Kalin) “Moi kochani rodacy i inne pisma. Teksty zebrała, przypisami i posłowiem opatrzyła Dobrosława Świerczyńska

kierownik: dr Dobrosława Świerczyńska
grant MNiSW
na lata 2008-2010

Kobiety w Polsce 1944-1989

kierownik: dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz
grant NPRH
na lata 2013-2017

Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby uzycia: literatura, kultura, społeczeństwo

kierownik: prof. dr hab. Michał Głowiński
grant NPRH
na lata 2013-2018

Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego t. 4-23

kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki
grant NPRH 3 - 1.1
na lata 2015-2020

Korpus polszczyzny XVI wieku. Etap I: Digitalizacja źródeł oraz stworzenie narzędzi informatycznych i udostępnienie materiałów testowych korpusu

kierownik: dr Patrycja Potoniec 
grant NPRH
na lata 2012-2017
zob. strona www "Słownika polszczyzny XVI wieku"

Krytyka literacka i teatralna Jana Kasprowicza

kierownik: prof. dr hab. Roman Loth
grant MNiSW
na lata 2006-2007

Kultura literacka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku

kierownik: dr Magdalena Ślusarska (Instytut Badań Literackich)
kierownik: doc. dr Sigitas Narbutas (Instytut Literatury Litewskiej i Folkloru)
2008-2010
 
Polsko-litewski wspólny projekt badawczy realizowany w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i Litewską Akademią Nauk.

Literatura polska wobec Zagłady (1939/1968)

kierownik: prof. dr hab. Jacek Leociak
grant MNiSW
na lata 2006-2009

Małe formy prozy poetyckiej w literaturze polskiej. Monografia

kierownik: dr Agnieszka Kluba
grant MNiSW
na lata 2007-2010

Maria Dąbrowska - Stanisław Stempowski. Listy 1924-1952

kierownik:dr hab., profesor IBL PAN Ewa Głębicka
grant NCN
na lata 2011-2014

Maria Dąbrowska i Anna Kowalska we Lwowie w latach 1939-1943. Środowisko intelektualne i życie codzienne

kierownik: dr hab. Ewa Głębicka, prof. IBL PAN
grant MNiSW/NCN
na lata 2009-2011

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45