Ida Fink – monografia twórczości

kierownik: mgr Bartłomiej Krupa
grant NCN 
na lata 2012-2015

Celem projektu jest stworzenie monografii twórczości Idy Fink - jednej z najbardziej cenionych na świecie pisarek polskojęzycznych podejmujących w swojej twórczości temat Zagłady. Monografia będzie stanowiła bibliograficzną bazę dla dalszych badań. Autor projektu postara się odpowiedzieć na pytanie o przyczyny rozziewu pomiędzy odbiorem prozy Fink za granicą, gdzie jest zaliczana do kanonu literatury Holocaustu, a jej nikłą recepcją w Polsce. Istotnym aspektem projektu będzie zbadanie twórczości Fink na tle innych pisarzy zgrupowanych w Związku Autorów Piszących po Polsku w Izraelu.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku