Archiwum kobiet: piszące

kierownik: dr Monika Rudaś-Grodzka
grant NPRH
na lata 2013-2018

Dzięki projektowi powstanie internetowa baza danych z wpisami dotyczącymi niewydanych rękopisów kobiet - przede wszystkim ich dokumentów osobistych (dzienniki, pamiętniki, autobiografie, listy), ale także dzieł literackich itp. Kategoria kobiet piszących jest rozumiana w projekcie szeroko, dotycząc nie tylko pisarek, ale kobiet aktywnych publicznie, zawodowo, czy po prostu mających potrzebę utrwalenia swojej egzystencji w formach autobiograficznych. Baza będzie zawierała krótkie opisy odnalezionych tekstów, informację biobibliograficzną, a także - w niektórych wypadkach - skany rejestrowanych utworów i innych materiałów. Powstanie bazy przyczyni się w przyszłości do lepszego poznania historii i twórczości kobiet i posłuży dalszemu rozwojowi gender i women studies w Polsce.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45