Języki literatury polskiej XXI wieku

Nazwa programu: NAWA Promocja języka polskiego 2022

Nazwa projektu:  Języki literatury polskiej XXI wieku
Dofinansowanie: [99 454 zł]
Całkowita wartość inwestycji: [99 454 zł]
Okres realizacji: 2022-2023
 
Celem Projektu jest promocja języka polskiego wraz z elementami kultury i historii Polski poprzez atrakcyjne (w formie i treści) zaprezentowanie francuskojęzycznym odbiorcom współczesnej polszczyzny w literackiej konfrontacji ze zjawiskami społecznymi, kulturowymi i dyskursywnymi XXI wieku. Poprzez doniosłe dzieła literatury polskiej XXI wieku ukazane zostaną nowe idiolekty w dialogu z socjolektami, powstałymi wskutek przemian kultury polskiej oraz nowych tendencji społecznych na przestrzeni ostatniego trzydziestolecia. Literatura jest czułym sejsmografem, który najlepiej rejestruje zmiany zachodzące w języku, odbijające a niekiedy współtworzące a nawet wyprzedzające przemiany społeczne i kulturowe. Przyjmujemy metodę soczewkową a zarazem panoramiczną: poprzez twórczość jednego wybitnego pisarza lub pisarki, reprezentujących daną tendencję społeczno-kulturową i szerszy nurt dyskursywno-artystyczny, ukazujemy przemiany współczesnej polszczyzny w jej literackim przetworzeniu oraz w odniesieniu i zastosowaniu do przeobrażeń polskiej kultury w XXI wieku.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku