Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego

kierownik: mgr Maciej Maryl
grant NCN
na lata 2012-2014

Celem projektu jest analiza blogu jako nowej formy piśmiennictwa multimedialnego, w której przecinają się wpływy tradycyjnych gatunków wypowiedzi i nowych form komunikacji elektronicznej. Projekt pokaże w perspektywie historycznej, w jaki sposób nowe gatunki przekształcają starsze formy (dzienniki, pamiętniki, gazety, zapiski z podróży, listy do redakcji, felietony, recenzje, poradniki), odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie komunikacyjne użytkowników. Podejście badawcze projektu mieści się pomiędzy poetyką mediów a etnografią komunikacji, dzięki czemu zostaną zbadane zarówno same wypowiedzi (i różnorodne formy multimedialne, które wykorzystują), jak i społeczno-kulturowy kontekst ich użycia. Metody literaturoznawstwa są w projekcie połączone z metodami językoznawczymi, statystycznymi i narzędziami socjologii jakościowej, stanowiąc o jego nowatorskim, interdyscyplinarnym charakterze, odpowiadającym wyzwaniu, jakie stanowią dla badaczy formy komunikacji w nowych mediach.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45