Bibliotheca Litterarum Medii Aevi (1)

Kierownik: dr hab. Mieczysław Mejor 
grant NPRH
na lata 2012-2015

Projekt jest kontynuacją serii wydawniczej Instytutu Badań Literackich PAN zainicjowanej w roku 2007 przez prof. Teresę Michałowską. W serii publikowane są najważniejsze teksty naukowe czytane i komentowane w średniowiecznych szkołach i uniwersytetach. Najczęściej są to teksty nigdy dotąd nieprzełożone ne język polski. W ramach projektu zostanie wydanych 10 przekładów tekstów średniowiecznej nauki: Disticha Catonis, Theodulus, Cicero De invention, Avianus, Maximianus, Facetus, Liber parabolum, Klaudian, Thobias, Didascalicon.

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45