Zasoby internetowe przydatne w pracy naukowej

- CEON (Centrum Otwartej Nauki)
- Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0: więcej niż Internet
- NaukawPolsce (serwis PAP) 
- OpenAIRE – otwarty dostęp do wyników europejskich badań naukowych
- THATCamp (The Humanities and Technology Camp) - organizowane na całym świecie otwarte i nieformalne spotkania osób zainteresowanych obecnością nowych technologii w naukach humanistycznych i społecznych oraz w działalności instytucji wiedzy i pamięci.
- Open Library of Humanities 
Komentarz: Open Library of Humanities – czy powstanie PLoS dla humanistów?

CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
- Polska Bibliografia Naukowa - portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców.
- SAGE – darmowy dostęp do zagranicznych czasopism naukowych.
Więcej w Internecie o tym projekcie >>

NARZĘDZIA WSPÓŁPRACY, WSPÓŁTWORZENIE DOKUMENTÓW I PUBLIKACJI
- Scholarpedia – encyklopedia redagowana przez naukowców i recenzowana według zasad stosowanych w czasopismach naukowych.
- Wirtualna Biblioteka Nauki - System sieciowego udostępniania naukowych baz danych poprzez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania UW.
- Academia.edu – platforma współpracy naukowej. 
- Instrumentum Scriptorium Electronicum - infor"profesjonalistom i amatorom zajmującym się szeroko rozumianym pisaniem".

PORZĄDKOWANIE ZASOBÓW INTERNETU
- Connotea - serwis on-line do tworzenia zestawień bibliograficznych dokumentów elektronicznych z odnośnikami do materiałów źródłowych.

BLOGOSFERA
- Agregator polskich blogów naukowych
tu m.in. blog „Filologia cyfrowa :: Mediewistyka 2.0”,
„Historia i Media” oraz 
„Warsztat badacza komunikacji”.
 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45