Archiwum wydarzeń

10 kwietnia (środa) 2013, godz. 18.00: Komunizm i nacjonalizm (panel dyskusyjny z cyklu "PRL - życie po życiu")

10-04-2013

15 kwietnia (poniedziałek) 2013, godz. 18.00 - spotkanie z cyklu Feminaria: Żywe lalki. Nowa fala seksizmu

13-14 listopada 2013, Warszawa: Polski Grand Tour w XVIII wieku

12 kwietnia 2013, Kraków: sesja poświęcona pamięci Profesora Jerzego A. Janika (1927-2012)

15 kwietnia 2013 - wręczenie Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi

Colette Soler w Warszawie 12-14 kwietnia 2013r.

Colette Soler w Warszawie 12-14 kwietnia 2013r.

21 marca 2013 - referat dr. Barbary Niebelskiej-Rajcy: Kłopot z wyobraźnią. Kategorie imaginatio i phantasia w refleksji teoretycznoliterackiej XVI-XVII wieku (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

12-13 kwietnia 2013 r. - konferencja naukowa "Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej (XVI-XVIII w.)"

18 marca 2013 - referat dr Estery Lasocińskiej: O wartości przyjaźni, przyjemności i pracy. Wokół "Dyjalogu mięsopustnego" (1622) (z cyklu Spotkania Staropolskie)

25 marca 2013, godz. 11.00 - zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego

14 marca 2013, godz. 18.00 - Ludzkie zoo. Kulturowe konstruowanie "dzikiego". Wykład Justyny Lipko-Koniecznej (spotkanie z cyklu Animalia)

Konkurs na PICS-y

2-3 grudnia 2013, Warszawa: (Nie)przezroczystość normalności. Obrazy ładu, porządku w literaturze polskiej XX i XXI w.

7 marca 2013: Spotkanie autorskie z prof. Zbigniewem Mikołejką

5 marca 2013, godz. 18.00 - KOBIETY NA SKRAJU ODRODZENIA NERWOWEGO

28 lutego 2013, godz. 16.00 - spotkanie z Prof. Ewą Domańską. Wokół tekstu "Siła afirmacji" Rosi Braidotti

I edycja Konkursu im. Inki Brodzkiej-Wald na pracę doktorską z dziedziny humanistyki, poświęconą współczesności

25 lutego 2013 - konferencja "Geopoetyka. Nowe rozpoznania"

Odeszła Jadwiga Czachowska

14 lutego 2013, godz. 18.00 - Między nami zwierzętami. O komunikacji międzygatunkowej. Wykład Doroty Sumińskiej (z cyklu Animalia)

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku