12-13 kwietnia 2013 r. - konferencja naukowa "Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej (XVI-XVIII w.)"

Polskie Towarzystwo Heraldyczne, Instytut Badań Literackich PAN przy współpracy Zakładu Studiów nad Renesansem Instytutu Filologii Klasycznej UW, Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa Instytutu Historii PAN, oraz Komisji Kultury Staropolskiej Wydziału „Artes Liberales” UW zapraszają na konferencję pt. "Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej (XVI-XVIII w.)"
Program konferencji - pdf
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45