2-3 grudnia 2013, Warszawa: (Nie)przezroczystość normalności. Obrazy ładu, porządku w literaturze polskiej XX i XXI w.

Organizatorzy:
Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury
Department of Central, Eastern and Northern European Studies, University of British Columbia (Kanada)

http://nieprzezroczystoscnormalnosci.arts.ubc.ca/ 

Drodzy Państwo,

Miło mi zaprosić do udziału w międzynarodowej konferencji, którą kierowana przeze mnie Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury organizuje na Uniwersytecie Warszawskim 2-3 grudnia 2013 r. we współpracy z Department of Central, Eastern and Northern European Studies, University of British Columbia (Kanada). Konferencja nosi tytuł:

(Nie)przezroczystość normalności. Obrazy ładu, porządku w literaturze polskiej XX i XXI w.

i nawiązuje do projektu pt. „Pominięte, przemilczane, stłumione, zatarte w narracjach XX wieku” / "The Effect of Palimpsest", zrealizowanego w latach 2006 - 2009 przez tęże Pracownię, Zakład Literatury XX wieku ILP UW oraz Department of Slavic Languages and Literatures, University of Chicago i Department of Central, Eastern and Northern European Studies, University of British Columbia. Na projekt złożyły się międzynarodowe konferencje naukowe: w roku 2007 (w Warszawie) i w roku 2009 (w Chicago), a także dwie publikacje (w Polsce, 2008 i w USA, 2011).
Wówczas interesowały nas (nie)obecne wątki współczesnej literatury polskiej. Tym razem, chcielibyśmy przyjrzeć się temu, co najczęściej decyduje o (nie)obecności, wykluczeniu, zmarginalizowaniu rozmaitych aspektów rzeczywistości; odpowiedzieć na pytanie, jak literatura opowiada o ładzie i porządku, który uznaje się za normalny, nie stawiając zwykle w stan podejrzenia fundujących ów ład założeń.
Termin przesyłania zgłoszeń to 1 maja. Więcej informacji znajdą Państwo w załączonej nocie.

Hanna Gosk 

Nota informacyjna>>

Formularz zgłoszeniowy>>

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku