15 kwietnia 2013 - wręczenie Nagrody Edytorskiej Polskiego PEN Clubu Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku