13-14 listopada 2013, Warszawa: Polski Grand Tour w XVIII wieku

Grand Tour Organizatorzy: 
 Pracownia Literatury Oświecenia w Instytucie Badań Literackich PAN 
 oraz
 Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym
 
 zaproszenie w formacie .doc >> s. 1, s. 2

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku