Konkurs na PICS-y

Narodowe Centrum Badań Naukowych Francji (CNRS) i Polska Akademia Nauk ogłaszają coroczny konkurs na PICS-y (Programmes Internationaux de la Coopération Scientifique/ /Międzynarodowe Programy Współpracy Naukowe) na lata 2014-2016.

PICS-y są programami wyższej rangi niż wspólne projekty badawcze, akceptowanymi na okres 3 lat bez możliwości przedłużenia, angażującymi jeden lub więcej zespołów każdej ze Stron. Instytuty uczestniczące w programie same finansują badania, przy czym część środków przeznaczonych przez CNRS można wykorzystywać na organizację spotkań, zakup drobnych materiałów dla laboratoriów francuskich lub polskich. Realizacja wymiany osobowej przebiega analogicznie jak w przypadku wspólnych projektów badawczych. Składane projekty powinny stanowić rozszerzenie dotychczas prowadzonej współpracy z partnerami francuskimi.

Zgłoszenia do ww. programów będą przyjmowane zgodnie z następującą procedurą:

I etap – koordynator francuski do 2 kwietnia br. składa w CNRS wstępne zgłoszenie do oceny przez właściwą jednostkę naukową (opis projektu wraz ze wspólnymi publikacjami).

Szczegółowe i bardzo ważne informacje dla naukowców francuskich zamieszczone są na stronie: https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article155.

II etap – po uzyskaniu pozytywnej oceny w I etapie, zgłoszenia przygotowane na formularzach CNRS w języku angielskim z abstraktem w języku francuskim (dla CNRS) i polskim (dla PAN) będą przyjmowane do oceny przez Komisje CNRS (w DERCIdo 4 czerwca br.) i PAN (w BWZ PAN do końca czerwca).
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku