Archiwum wydarzeń

XI Warszawski Piknik Archiwalny: Bez kobiet nie ma historii

09.05.2021

13 maja 2021, godz. 11: Referat prof. Mariusza Ausza "Litewska prowincja zakonu pijarów w XVIII w. i jej wkład w rozwój szkolnictwa i kultury Rzeczypospolitej" / z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2021/2022)

Zaproszenie do publikacji w półroczniku "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura"

Ogłoszenie o zatrudnieniu recenzentów "Dzieł zebranych" Elizy Orzeszkowej w projekcie pt."Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

Decyzja nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające decyzję przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich PAN

Oferta pracy: skład i przygotowanie książki do druku (1 tom) w edycji naukowej

Oferta pracy dla redaktora językowego w edycji naukowej

Oferta pracy dla grafika – projekt graficzny i typograficzny serii

Wybór oferty Druk i dostarczenie 6 tomów publikacji

Wybór oferty Opracowanie redakcyjne książek

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Instytucie Badań Literackich PAN

Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku IBL PAN (z siedzibą w Toruniu) poszukuje 15 osób, zespołu anotatatorów zajmujących się retrodygitalizacją haseł Słownika polszczyzny XVI wieku z zakresu haseł na litery O-P

20 kwietnia 2021, godz. 11.00: Atlas Literatury Zagłady – o cyfrowych topografiach Holokaustu

26 maja 2021: Prof. Katarzyna Czeczot, "Dorota Masłowska’s Provinces"/ trzecie spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

26 maja 2021: Prof. Katarzyna Czeczot, "Dorota Masłowska’s Provinces"/ trzecie spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

16.04.2021

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkusowym, dotyczącym wyboru kandydata/kandydatki na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL

Otwarty konkurs na pracownika naukowego w Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia. Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej (AG.26.23.2020)

20-22 października 2021: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Słońce George Sand i jej planety. Wokół środkowo-wschodnioeuropejskiej recepcji George Sand"

20-22 października 2021: Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Słońce George Sand i jej planety. Wokół środkowo-wschodnioeuropejskiej recepcji George Sand"

Archiwum Kobiet / "Piszemy nową historię"

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45