Polityka otwartości IBL PAN w ROARMAP

Z radością zawiadamiamy, że instytucjonalna polityka otwartości Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk została zarejestrowana w międzynarodowym rejestrze ROARMAP.

IBL PAN przyjął swoją politykę otwartości 1 lutego 2021 r. Dokument reguluje procedury związane z deponowaniem i udostępnianiem publikacji w Instytucie, a także sprawy etyki wydawniczej i zarządzania danymi badawczymi. Zadaniem polityki otwartości jest także zachęcenie badaczy do prowadzania planów zarządzania danymi w swoich projektach badawczych, a także deponowania w RCIN (Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych) wszystkich tekstów naukowych, do których autorzy mają odpowiednie prawa.

Registry of Open Access Repository Mandates and Policies (ROARMAP) to międzynarodowy rejestr instytucji akademickich: uniwersytetów, instytucji badawczych i podmiotów finansujących badania, które wprowadziły polityki otwartości (ang. open mandates). IBL PAN jest jedną z 841 instytucji badawczych, w tym 8 polskich, których polityki otwartości zostały zatwierdzone przez ROARMAP. Jesteśmy także pierwszym polskim instytutem badawczym w dziedzinie nauk humanistycznych wpisanym do rejestru.

ROARMAP jest prowadzony przez Uniwersytet Southampton w Wielkiej Brytanii. Jest to jedyny taki serwis, który istnieje nieprzerwanie od lat i nadal stanowi najbardziej aktualne źródło o politykach otwartości w instytucjach na całym świecie. ROARMAP jest także cennym źródłem informacji dla tych podmiotów, które jeszcze nie wprowadziły swojej polityki i szukają informacji, w jaki sposób mogą to zrobić. Zgłoszenie polityki do rejestru wymaga wypełnienia szczegółowego formularza, który jest następnie oceniany przez zespół serwisu. Pytania dotyczą m.in. tego, w jaki sposób polityka reguluje kwestie licencji i praw autorskich.

Polityki otwartego dostępu (open mandates) są dziś powszechnie przyjmowane przez uniwersytety, instytucje badawcze oraz podmioty finansujące badania naukowe. Kwestia otwartego dostępu wymaga uregulowania także ze względu na wymogi agend finansujących badania (np. NCN) czy programów europejskich (np. Horyzont 2020, Horyzont Europa).

Informacje o instytucjonalnej Polityce otwartości IBL PAN można znaleźć pod adresem internetowym: https://ibl.waw.pl/pl/nauka-i-badania/otwarta-nauka.

Wpis w ROARMAP dotyczący Polityki otwartości IBL PAN można znaleźć pod adresem internetowym: http://roarmap.eprints.org/4054/.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku