10 czerwca 2021, godz. 14-17: Prezentacja "narzędziownika" SHAPE-ID /SHAPE-ID Toolkit Launch Event and Policy Panel

14.05.2021

Centrum Humanistyki Cyfrowej zaprasza na spotkanie prezentujące efekty ponad dwuletniego projektu europejskiego SHAPE-ID, w którym uczestniczy zespół IBL PAN.
Podczas spotkania zaprezentowany zostanie "narzędziownik" (toolkit) poświęcony badaniom inter- i transdycysplinarnym uwzględniającym humanistykę - zestaw praktycznych wskazówek, dobrych praktyk i lektur, z których mogą korzystać badacze i badaczki oraz instytucje prowadzące lub finansujące badania.
Więcej informacji o spotkaniu znajduje się w "Biuletynie Polonistycznym" oraz na stronie internetowej: https://www.shapeid.eu/toolkit-launch/.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku