Zaproszenie do publikacji w półroczniku "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura"

Redakcja półrocznika "Meluzyna. Dawna Literatura i Kultura", afiliowanego przy IBL PAN, zaprasza do publikacji artykułów. Półrocznik figuruje na liście czasopism naukowych MEiN (20 pkt). Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny (ukazują się w nim prace poświęcone dawnej literaturze, także historii czy historii kultury). Publikują w nim badacze polscy i zagraniczni, będący na każdym etapie kariery naukowej (zarówno doświadczeni, jak i młodzi). W roku 2021 ukażą się dwa zeszyty. Termin nadsyłania tekstów do zeszytu pierwszego to 30 maja 2021, do zeszytu drugiego 1 września 2021.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji wśród Państwa pracowników, jak również doktorantów.

Szczegółowe informacje o piśmie na naszej stronie internetowej: https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/redakcje-czasopism/meluzyna/o-czasopismie.

Instrukcje dla Autorów znajdują się natomiast pod poniższym adresem: https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/redakcje-czasopism/meluzyna/dla-autorow.

Kontakt: melusine@interia.eu

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku