Ogłoszenie o zatrudnieniu recenzentów "Dzieł zebranych" Elizy Orzeszkowej w projekcie pt."Dzieła zebrane" (cz. I) i "Listy zebrane" Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna

Treść ogłoszenia znajduje się w załączonym pliku (w formacie .pdf).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku