Rekrutacja na kursy oraz studia podyplomowe Glottotytaktyka i Zarządzanie kulturą

Instytut Badań Literackich PAN rozpoczął rekrutację na Kurs Kreatywnego Pisania, Kurs "Literatura i Psychoanaliza", Kurs Poprawnej Polszczyzny, Kurs Retoryki Praktycznej i Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" oraz na Podyplomowe Studia "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego" i Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą.

Szczegółowe informacje o kursach i studiach oraz o warunkach rekrutacji znajdują się w dziale Edukacja.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45