Archiwum wydarzeń

"Premia na Horyzoncie 2"

30.03.2021

Informacja o wynikach postępowania - dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Dr Krzysztof Gajewski, "Dałem się zamknąć za muzykę rockową": Andrzej Stasiuk i literatura peryferii  / spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Dr Krzysztof Gajewski, "Dałem się zamknąć za muzykę rockową": Andrzej Stasiuk i literatura peryferii / spotkanie z cyklu webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

26.03.2021

Ruszył nabór do programu stypendialnego PASIFIC

Oferta pracy: PHP Full Stack Developer – specjalist(k)a ds. systemów discovery

24 marca 2021 r., godz. 15.00, spotkanie online: "Ile głów, tyle sądów": retoryka i figura autorki w tekstach hiszpańskich pisarek zakonnych (XVI-XVII)

Cykl webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Cykl webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Protokół wyboru oferty na realizację zamówienia: "Wykonanie usług informatycznych związanych z projektem Archiwum kobiet: piszące"

Sprawozdanie z konferencji OPERAS “The Future of Scholarly Communication"

Wybór oferty na świadczenie usług szkoleniowych – prowadzenie lektoratów dla doktorantów i doktorantek IBL PAN i PJATK w projekcie "Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie IBL PAN i PJATK"

Ankieta OPERAS dla wydawnictw na temat książek w otwartym dostępie (open access)

Oferta pracy: specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej

Oferta pracy: specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Informacja o wynikach postępowania - dotyczy pn. " Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej ".

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

8 października 2021 r.: seminarium online "Nauki ścisłe i humanistyczne w służbie polityki w Europie doby oświecenia"

Zaproszenie na konferencję OPERAS “The Future of Scholarly Communication", 24-26 lutego 2021

Zaproszenie na piąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej"

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45