Wybór oferty Opracowanie redakcyjne książek

Spośród nadesłanych ofert na opracowanie redakcyjne książek w projekcie Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu, została wybrana do realizacji oferta STOWARZYSZENIE PRO CULTURA LITTERARIA.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45