"Premia na Horyzoncie 2"

30.03.2021

W marcu 2021 r. Instytut Badań Literackich PAN otrzymał wsparcie w ramach przedsięwzięcia pn. „Premia na Horyzoncie 2”, które jest wsparciem finansowym podmiotów podlegających pod Ministerstwo Edukacji i Nauki w związku z realizacją przez nie projektów w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Przyznane środki finansowe zgodnie z regulaminem niniejszego programu zostaną przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla osób pozostających w stosunku pracy z podmiotem uprawnionym, biorących udział w realizacji projektu.

Kierownik: dr Maciej Maryl

Okresy realizacji:
1. Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 - SHAPE-ID: 2021 r.;
2. Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 - OPERAS-P: 2021 r.;
3. Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 - TRIPLE: 2021 – 2023 r.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45