Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Aktualności

Zamówienie publiczne. Wykonanie korekt 6 woluminów powieści Elizy Orzeszkowej

01.08.2022

Załącznik nr 1: Wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia (do pobrania, w formacie pdf) 
Oferty należy przesłać do dnia 3.08.2022 r. na adres email: iwona.wisniewska@ibl.waw.pl.

Ogłoszenie konkursu na stypendia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich IBL PAN

10.06.2022

Treść Ogłoszenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf)

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 26 maja 2022 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich IBL PAN

10.06.2022

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 31 maja 2022 w sprawie powołania komisji stypendialnej

10.06.2022

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (z siedzibą w Toruniu) poszukuje 12 osób, zespołu anotatatorów zajmujących się retrodygitalizacją haseł Słownika polszczyzny XVI wieku z zakresu PRZA – P’

10.06.2022

Treść ogłoszenia znajduje się w załączonych pliku (w formacie pdf) >>.

Zgłoszenia wraz z CV (w jednym pliku zatytułowanym nazwiskiem Kandydata lub Kandydatki) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 20 czerwca 2022 roku na adres: slownik16@ibl.waw.pl.

Projekt: "Słownik polszczyzny XVI wieku" – edycja internetowa (digitalizacja i uzupełnienie).
Finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2020 – 2025, nr rejestracyjny projektu
11H 18 0030 87.
Umowa nr 0030/NPRH8/H11/87/2019 z dnia 12 maja 2020 roku.

Studia podyplomowe i kursy w IBL PAN - edycja 2022/2023

06.06.2022

 Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy IBL PAN - plakat

 

Informacje dostępne na stronie:

Szkoła Doktorska Anthropos - ogłoszenie rekrutacyjne na rok akademicki 2022/23

04.04.2022

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2022/2023. W tym roku prowadzimy nabór w następujących dyscyplinach:

  • archeologia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego)
  • historia (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
  • językoznawstwo (Instytut Języka Polskiego PAN)
  • literaturoznawstwo ( Instytut Badań Literackich PAN)
  • nauki o kulturze i religii (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  • nauki o sztuce (Instytut Sztuki PAN)
Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji, zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Limit miejsc w Szkole: 13.
Wymagane dokumenty należy przesłać w dniach od 8 do 29 sierpnia 2022 r. pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl
Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 19-23 września 2022 r. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej do 16 września. Rozmowy mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe informacje (m.in. o wymaganych dokumentach) dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://anthropos.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023/ogloszenie-rekrutacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023/.

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45