Interdyscyplinarne studia doktoranckie Humanistyka cyfrowa


24 kwietnia 2018 roku Rada Naukowa IBL PAN uchwaliła powołanie nowych studiów doktoranckich:

Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych”.

 

Projekt „Humanistyka cyfrowa” to pionierskie, pierwsze w Polsce tego typu studia doktoranckie łączące humanistykę z informatyką. Będą to pięcioletnie studia stacjonarne.

Liczba uczestników jest ograniczona do 14. Na wszystkich doktorantów czekają stypendia na cały okres realizacji programu zajęć, a dla połowy najlepszych doktorantów stypendia dodatkowe, o które będzie można ubiegać się w corocznych konkursach.

Dla każdego z doktorantów przewidziano stworzenie indywidualnej ścieżki kształcenia, dostosowanej do charakteru pracy doktorskiej, oraz opiekę dwóch mentorów (humanisty i informatyka).

 

Warunki przystąpienia do rekrutacji:

● wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku humanistycznym lub informatycznym;

● dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimalny poziom B2).


Harmonogram rekrutacji:

  • Pierwszy etap – do końca sierpnia 2018 roku: analiza dokumentów dostarczonych przez kandydatów: CV, listu motywacyjnego, wyników w nauce i wniosku o przyjęcie na studia. Dokumenty przyjmowane są do 31 sierpnia.
  • Drugi etap rekrutacji – 10 września: prezentacja przed komisją rekrutacyjną pomysłu projektu badawczego z zakresu humanistyki cyfrowej oraz odpowiedź na pytania Komisji. Pytania mogą zostać zadane w języku angielskim.

 
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 14 września.

Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w Sekretariacie IBL PAN (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 136, w dni robocze w godz. 09.00-16.00) lub w sekretariacie studiów (Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, pok. 126, w środy w godz. 12.00-14.00). Dokumenty można również wysłać pocztą pod wyżej podane adresy.

Uchwała Rady Naukowej, Warunki i tryb rekrutacji, Program studiów oraz Efekty kształcenia znajdują się w załącznikach.

 

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 czerwca o godz. 12.00 w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72, w sali 132.

 

Najczęściej zadawane pytania:

1. Czy studia są płatne?

Nie. Wszystkim doktorantom będą przysługiwać stypendia naukowe, będzie także możliwość zdobycia dodatkowych stypendiów doktoranckich.

2. Czy praca na etacie wyklucza z udziału w rekrutacji?

Bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie są zasadniczo przeznaczone dla osób, które mogą niemal cały swój czas poświęcić pracy nad doktoratem i w ciągu 4-5 lat doprowadzić do obrony. Praca zawodowa może przeszkadzać w osiągnięciu tego celu. Oczywiście nie ma możliwości prawnego zakazania doktorantom pracy zawodowej.

3. Czy zajęcia będą organizowane w weekendy?

Nie, zajęcia będą odbywać się w dni robocze.

4. Czy osoby z doktoratem mogą aplikować na te studia?

Oczywiście tak.

5. Jak długo trwają studia?

Projekt Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych trwa łącznie 5 lat, przy czym zajęcia będą prowadzone przez pierwsze cztery lata (program studiów kończy się w roku 2022), a ostatni rok, wolny od zajęć, jest przewidziany na procedury związane z obroną prac doktorskich.

 

Kierownik studiów:
dr hab. prof. IBL PAN Marek Troszyński: marek.troszynski@ibl.waw.pl

Sekretariat studiów: hc@ibl.waw.pl
dr Paweł Bem
dyżury w środy, godz. 12:00-14:00, pok. 126

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk nr 1
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku do Dyrektora IBL PAN o utworzenie studiów doktoranckich


Efekty kształcenia - załącznik nr 1 do Uchwały Rady Naukowej IBL PAN nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wniosku do Dyrektora IBL PAN o utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Humanistyka cyfrowa".

 

Program studiów - załącznik nr 2 do Uchwały Rady Naukowej IBL PAN nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wniosku do Dyrektora IBL PAN o utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Humanistyka cyfrowa".


Zasady rekrutacji - załącznik nr 3 do Uchwały Rady Naukowej IBL PAN nr 1 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wniosku do Dyrektora IBL PAN o utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Humanistyka cyfrowa".
 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45