Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Aktualności

Pożegnanie Profesora Stanisława Gajdy

26.11.2022

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz całe środowisko naukowe Instytutu Badań Literackich PAN
z głębokim smutkiem i żalem przyjęły wiadomość o śmierci Pana Profesora Stanisława Gajdy,
wybitnego językoznawcy, badacza stylu naukowego i różnorodności stylistycznej języka. Będziemy pamiętać o sukcesach Pana Profesora również jako założyciela oraz wieloletniego
redaktora „Stylistyki”, czasopisma skupiającego szerokie kręgi badaczy z różnych krajów słowiańskich.
Żegnamy wybitnego uczonego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, organizatora życia akademickiego o zasięgu międzynarodowym, a jednocześnie członka Rady Naukowej IBL PAN w kilku kadencjach.

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zachęcamy do obejrzenia filmów powstałych w ramach projektu "Języki literatury polskiej XXI wieku" (Langages de la littérature polonaise du XXIe siècle)

25.11.2022

Filmy, w języku francuskim, dostępne są na kanale YouTube Instytutu na playliście pod aresem internetowym: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0ED3zILS-EiSsRquqI-G4O6Z9t5eoCQ_.

 

29 listopada 2022: Seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

23.11.2022

Zapraszamy na seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego IH PAN poświęcone wynikom projektu naukowego realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN, pt. „Wisła akwakrytyczna: głębokie mapowanie źródeł literackich”

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawi zespół realizujący projekt: dr hab. Anna Barcz, Monika Gromala i Paulina Wacławik.
 
Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2022 r. w godz. 12:00–14:00, w formie hybrydowej, tj. w Sali Lelewela IH PAN oraz online. 
Rejestracja na wydarzenie: https://docs.google.com/forms/.
Pełna treść zaproszenia dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).
 

Trwa rekrutacja do Szkoły Historycznego Dokumentu Filmowego

26.10.2022
Na zgłoszenia czekamy do 21 listopada.
Ofertę kierujemy nie tylko do wszystkich studentek/studentów i absolwentek/absolwentów wyższych uczelni, ale także do wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie.
Zapraszamy muzealników, animatorów kultury, pracowników kultury, dziennikarzy, filmowców-amatorów, którzy pragną opowiedzieć jakąś historię i przedstawić ją jako obrazy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurs pozwoli na robienie filmu od samego początku – od nieokreślonej idei do szczegółowego zwizualizowanego pomysłu aż po „napisy końcowe”.
Zajęcia będą prowadzić znane twórczynie i znani twórcy dokumentu filmowego: prof. dr hab. Maria Zmarz-Koczanowicz, Lidia Duda, Tomasz Wolski. Mają na swoim koncie ogromny dorobek i są znani w Polsce oraz za granicą. 

Konkurs na stanowisko pracownika naukowego w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury

18.11.2022

Ogłoszenie o konkursie znajduje się w załączonym pliku w formacie pdf.
Tekst zarządzenia znajduje się 
w załączonym pliku (w formacie pdf)

Nowe finansowanie dla projektów w ramach programu Promocja Języka Polskiego

11.10.2022

Miło nam poinformować, że prof. Agata Roćko oraz prof. Piotr Sobolczyk otrzymali finansowanie dla  międzynarodowych projektów z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego. 

Ilustracja projektu "Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego
Projekt pt. "Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego będzie realizowany we współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka na Ukrainie pt.  Ze strony Przykarpackiego Uniwersytetu koordynacją zajmie się Samanta Busiło. 

 

 

 

Ilustracja projektu  "Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii"


 


Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii
 to tytuł drugiego międzynarodowego projektu, na który prof. Agata Roćko (IBL PAN) otrzymała finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego - tym razem wspólnie z Dorotą Hrycak Krzyżanowską (PUNO Londyn).

 
Trzeci z projektów, które otrzymały finansowanie, jest projekt kierowany przez prof.  Piotra Sobolczyka pt. "Języki literatury polskiej XXI wieku".
Gratulujemy!!!

 

Konkurs na stanowisko pracownika naukowego w Pracowni Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN

03.11.2022

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku