IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, „Pochwała humanistyki policentrycznej. Głos w dyskusji”

03.11.2020

Tekst będący częścią dyskusji na temat humanistyki dostępny jest na portalu http://ohistorie.eu/ pod adresem
http://ohistorie.eu/2020/11/02/pochwala-humanistyki-policentrycznej-glos-w-dyskusji/.

"Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii"

03.11.2020

"Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii" to projekt realizowany przez IBL PAN we współpracy z Uniwersytetem w Lipsku, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Autorką projektu oraz kierownikiem projektu jest prof. Agata Roćko, a ze strony Uniwersytetu w Lipsku - prof. Anna Artwińska.
W ramach projektu literaturoznawcy z IBL PAN napiszą eseje krytyczne dotyczące wybranych zagadnień z literatury polskiej, lektorzy języka polskiego jako obcego przeprowadzą zajęcia w Lipsku, a następnie wspólnie zorganizują promocję języka i kultury polskiej w Saksonii.

Zaproszenie do złożenia oferty. Pełna, kompleksowa obsługa prawna Zamówień Publicznych.

22.10.2020

Zaproszenie do złożenia oferty. Opracowanie redakcyjne.

22.10.2020

Treść zaproszenia w piku pdf (50,7 KB).
Specyfikacja do zamówienia Opracowanie redakcyjne w pliku docx (11,8 KB).

Ofertę należy przesłać  w terminie do dnia 03.11.2020r. do godz. 14.00. 
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich.

21.10.2020
Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie 2020/2021

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie 2020/2021

08.10.2020

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie przeznaczone są zarówno dla osób profesjonalnie związanych z kultywowaniem pamięci o wielowiekowej polsko-żydowskiej koegzystencji (np. pracowników muzeów, dziennikarzy, nauczycieli), jak i pasjonatów, pragnących uzupełnić swoją wiedzę o bogatej i nierzadko trudnej polsko-żydowskiej przeszłości. W ofercie studiów znajdują się zajęcia obejmujące polityczną i społeczną historię Żydów na ziemiach polskich, historię sztuki żydowskiej, historię wielojęzycznej literatury żydowskiej i dzieje stosunków polsko-żydowskich. Tematem przewodnim obecnej, już piątej, edycji będą żydowskie kobiety.
Szczegółowe informacje >>

Informacja w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie cz. I i II przedmiotu zamówienia

02.10.2020

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich".
Tekst informacji w pliku pdf (460 KB).

Memory Studies Association Annual Conference “Convergences” - przedłużenie naboru zgłoszeń

08.10.2020

Uwaga: nabór zgłoszeń do konferencji współorganizowanej przez IBL PAN przedłużono do 31 października! Informacje o konferencji dostępne są na stronie: https://www.memorystudiesassociation.org/warsaw-conference-2021-cfp/.

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią / Jagiellonians heritage in Poland & Finland

08.10.2020
"Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią" to niezwykły projekt kierowany przez dr Ewę Cybulską-Bohuszewicz, finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu "Promocja Języka Polskiego".
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z profilem projektu:

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Stypendiów Socjalnych i Zapomóg Instytutu Badań Literackich PAN

01.10.2020

Decyzja nr 6/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

29.09.2020

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45