Zasady składania oraz realizacji projektów w IBL PAN (zarządzenie z dn. 7 czerwca 2022)

Treść zarządzenia dot. aktualizacji zasad składania oraz realizacji projektów - w pliku (w formacie pdf)

Zasady składania oraz realizacji grantów w IBL PAN - przewodnik dla Kierowników projektów

Decyzja nr 9/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad realizacji grantów w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projekty grantowe kierowane przez osoby nie będące pracownikami Instytutu

Dyrektor IBL PAN ogłasza, że od 1 kwietnia 2015 roku projekty grantowe kierowane przez osoby nie będące pracownikami Instytutu mogą być afiliowane w IBL PAN wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych merytoryczną wartością projektu.

Wnioski grantowe pracowników emerytowanych i doktorantów IBL PAN będą afiliowane na dotychczasowych zasadach.

Regulamin - wnioski o dofinansowanie projektów badawczych

03-05-2013

Regulamin afiliowania przy IBL PAN wniosków o dofinansowanie projektów badawczych, których kierownikami są osoby niebędące pracownikami IBL PAN - plik pdf

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku