Dla Pracowników

Projekty grantowe kierowane przez osoby nie będące pracownikami Instytutu

Dyrektor IBL PAN ogłasza, że od 1 kwietnia 2015 roku projekty grantowe kierowane przez osoby nie będące pracownikami Instytutu mogą być afiliowane w IBL PAN wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych merytoryczną wartością projektu.

Wnioski grantowe pracowników emerytowanych i doktorantów IBL PAN będą afiliowane na dotychczasowych zasadach.

Regulamin przeprowadzania konkursów na pracowników naukowych w Instytucie Badań Literackich PAN

Załącznik - w formacie pdf

Regulamin przekazywania informacji drogą elektroniczną - zalącznik do Zarządzenia Nr 8/2014

Treść regulaminu  - format pdf

Zarządzenie Nr 8/2014 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 20 listopada 2014 r. wprowadzające w IBL PAN Regulamin przekazywania informacji drogą elektroniczną

Regulamin wypożyczania sprzętu Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Treść regulaminu i wniosek o wypożyczenie - format pdf

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wyniki czwartej edycji konkursu "Młody IBL"

Na podstawie wniosku, wystosowanego przez Komisję Konkursową oceniającą projekty złożone do programu grantowego ,,Młody IBL'',
Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN dnia 13 czerwca 2014 r. przyznał grant mgr Marlenie Sęczek z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN na projekt  "Dokumentacja rodzinna Janusza Korczaka''.
Zwyciężczyni konkursu gratulujemy!

Zarządzenie Nr 3/2013 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie dokonywania w Instytucie Badań Literackich PAN zakupów usług i towarów podlegających i niepodlegających rygorom Ustawy Prawo zamówień publicznych

17. Piknik Naukowy - podziękowania dla IBL PAN

08.11.2013

Organizatorzy 17. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik złożyli podziękowania dla Instytutu Badań Literackich PAN za udział w wydarzeniu.
Treść pisma
 

XVII Festiwal Nauki - podziękowania dla pracowników IBL PAN

08.11.2013

Przewodniczący Rady Programowej Festiwalu Nauki w Warszawie prof. dr hab. Andrzej Mencwel złożył na ręce Dyrektora IBL PAN prof. dr. hab. Mikołaja Sokołowskiego podziękowania za zaangażowanie w organizację spotkań XVII Festiwalu Nauki w Warszawie.
Treść listu

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45