Dla Pracowników

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

WI.006.1.2021/2022

Zawiadomienie o wyborze dyrektora
Instytutu Badań Literackich PAN
z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą Nr 5/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., wyłoniła kandydaturę dr. hab. Grzegorza Marca na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2022 r. powierzy dr. hab. Grzegorzowi Marcowi funkcję dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 marca 2026 r.

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora IBL PAN z 27 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Planu Równości Płci w Instytucie Badań Literackich PAN

Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenie nr 9/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 5 października 2021 r. w sprawie publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Decyzja nr 9/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad realizacji grantów w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Instytucie Badań Literackich

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie powołania koordynatora do spraw dostępności w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Decyzja nr 6/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Bibliografii Bieżącej w Poznaniu

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Treść zarządzenia, na mocy którego zostaje utworzone Laboratorium Infrastruktury Badawczej Literaturoznawstwa, w załączonym pliku pdf (297 KB).

Decyzja nr 2/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające decyzję przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45