Archiwum wydarzeń

Unieważnienie postępowania przetargowego (dotyczy przetargu nieograniczonego pn." Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich")

Informacja z otwarcia ofert (zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich)

Wyjaśnienie treści SIWZ - zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich

Zamówienie publiczne - Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich

Stanowisko Rady Naukowej IBL PAN wobec zaostrzenia języka debaty publicznej (Uchwała Rady Naukowej IBL PAN z dnia 26 czerwca 2020 roku)

Szkoła Doktorska Anthropos - dzień otwarty online

22 czerwca 2020 r., godz. 18.00-19.30: debata filozoficzna online "Czy sztuczna inteligencja może być zbawiona? O filozofii religii ojca Bocheńskiego"

OPERAS Scientific Advisory Committee – zaproszenie do udziału w naborze

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora IBL PAN z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy IBL PAN podczas pandemii koronawirusa

Projekty cyfrowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w Polsce - zaproszenie do wypełnienia ankiety

21.05.2020

List otwarty do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN

DARIAH Working Group on Research Data Management

Akcja "IBL dla szkół"

Zarządzenie 8/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej

Zarządzenie 7/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Zmiany w organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Zarządzenie 6/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia o organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

Zarządzenie 5/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy Instytutu Badań Literackich PAN

XII edycja konkursu na najlepszą debiutancką książkę roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku