Stanowisko Rady Naukowej IBL PAN wobec zaostrzenia języka debaty publicznej (Uchwała Rady Naukowej IBL PAN z dnia 26 czerwca 2020 roku)

Jako naukowcy i współobywatele apelujemy o zaprzestanie podsycania uprzedzeń względem jakichkolwiek osób lub grup społecznych. Zrozumienie i poszanowanie różnorodności ludzkiej przyświeca studiom rozwijanym od lat w naszym Instytucie. Przypominamy, że wiele wybitnych pisarek i wielu ważnych twórców polskiej literatury należało do rozmaitych mniejszości - także seksualnych. Ich wkładu w rozwój polskiej kultury nie da się ani przemilczeć, ani przecenić.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku