Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej

Treść Decyzji Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN >>pdf>>

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku