Archiwum wydarzeń

Zaproszenie do złożenia oferty. Pełna, kompleksowa obsługa prawna Zamówień Publicznych.

Zaproszenie do złożenia oferty. Opracowanie redakcyjne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich.

Memory Studies Association Annual Conference “Convergences" - przedłużenie naboru zgłoszeń

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią / Jagiellonians heritage in Poland & Finland

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie 2020/2021

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie 2020/2021

Informacja w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie cz. I i II przedmiotu zamówienia

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Stypendiów Socjalnych i Zapomóg Instytutu Badań Literackich PAN

Decyzja nr 6/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

List otwarty do Władz Państwa

24. Festiwal Nauki - Wykłady IBL PAN online

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru stypendystów w grancie Sonata

Warsaw, 5-9 July 2021: Memory Studies Association Annual Conference "Convergences"

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich")

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion od społeczności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion

Nabór pracowników IBL PAN na wyjazdy na szkolenia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

Nabór pracowników naukowych IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na wykłady w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. "Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich"

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion od społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45