Archiwum wydarzeń

Ogłoszenie o zamówieniu. Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych.

Decyzja nr 14/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 23.12.2020 r.

Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 23.12.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie trzech zadań informatycznych związanych z projektem "Archiwum Kobiet"

Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zasad przygotowywania umów cywilnoprawnych

Zapytanie ofertowe

17 grudnia 2020 r.: wykład online "Kim były polskie czarownice"

Trwają zapisy na Warsztat pisania scenariusza i dramatu oraz Kurs Poprawnej Polszczyzny

Zaproszenie do złożenia oferty

10 grudnia 2020 r.: wykład online "Ezoteryczna duchowość kobiet"

09.12.2020

19-20 listopada 2020 r.: 29 Spotkania Mediewistyczne "Błąd i przygana w piśmiennictwie średniowiecznym"

Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski, "Pochwała humanistyki policentrycznej. Głos w dyskusji"

Zaproszenie do złożenia oferty. Pełna, kompleksowa obsługa prawna Zamówień Publicznych.

Zaproszenie do złożenia oferty. Opracowanie redakcyjne.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich.

Memory Studies Association Annual Conference “Convergences" - przedłużenie naboru zgłoszeń

Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią / Jagiellonians heritage in Poland & Finland

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie 2020/2021

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie 2020/2021

Informacja w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie cz. I i II przedmiotu zamówienia

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku