Decyzja nr 14/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 30 grudnia 2020 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2 wśród pracowników Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Treść decyzji w pliku pdf (294 KB)

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku