Ogłoszenie o zamówieniu. Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku