Zaproszenie do złożenia oferty

Przedmiot zamówienia: Druk i dostarczenie 6 tomów publikacji.
Tekst oferty w pliku pdf (450 KB).
Oferty proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 21.12.2020 r.

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45