Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym na pracownika naukowego w IBL PAN

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).
Dotyczy konkursu na stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku