Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków w Programie Współpracy Polsko-Ukraińskiej.

 
FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy.
 
Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.
 
Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.
 
Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie oraz naukowców i naukowczyń (również co najmniej ze stopniem doktora) zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce. Wniosek konkursowy musi być sporządzony wspólnie przez dwie osoby (z Ukrainy i z Polski).
Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:
• do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) albo
• do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie programu.
 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45