Program specjalny NCN dla Ukrainy

Narodowe Centrum Nauki otworzyło program finansujący roczne pobyty i badania naukowców z Ukrainy w polskich jednostkach naukowych.


Program specjalny NCN skierowany jest do Ukrainek i Ukraińców oraz wszystkich innych naukowczyń i naukowców, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę. Z inicjatywy będzie mogło skorzystać około pięćdziesięciu osób. Narodowe Centrum Nauki sfinansuje ich roczny pobyt w polskich jednostkach akademickich i naukowych – zapewni środki na wynagrodzenia oraz na badania. Jednostki naukowe uczestniczące w programie są zobowiązane do zapewnienia goszczonym badaczkom i badaczom opiekunów będących specjalistami w tej samej lub pokrewnej dyscyplinie naukowej.
Naukowiec przystępujący do programu musi spełniać łącznie następujące wymagania:
  • posiada co najmniej stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie Candidate of Science);
  • przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie;
  • w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę.
Szczegółowe informacje w języku polskim i ukraińskim oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie NCN: Program dla naukowców z Ukrainy (ncn.gov.pl).

Nabór wniosków trwa od 28 marca do odwołania. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 
Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45