Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (VII edycja)


Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.: 530 064 008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Kierownik kursu:

prof. dr hab. Anna Nasiłowska - profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”. Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. W roku 2013 wydała biografię Yoshiho Umedy, Japończyka, działacza pierwszej Solidarności zatytułowaną „Wolny agent Umeda i druga Japonia”. Sekretarz Polskiego PEN- Clubu.

 

e-mail: anna.nas@wp.pl

 

Zob. też  http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/nasilowska-anna

 

Opiekun roku: mgr Magdalena Wleklik

Sekretarz: Anna Ryjak

Celem warsztatu jest napisanie scenariusza filmu, serialu, słuchowiska lub dramatu scenicznego, które mają szansę realizacji. Zaczniemy od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów, zajmiemy się ich rozwojem. Znajdziemy interesującego bohatera, wyróżnimy wątki, a następnie popracujemy nad strukturą dramatyczną tekstu. Przyjrzymy się technice budowania scen, potem sekwencji, aby ostatecznie stworzyć solidną konstrukcję dla treści. Zarówno praca scenarzysty, jak i dramaturga, to połączenie rzemiosła ze sztuką, dlatego zastanowimy się nad artystycznymi walorami poszczególnych projektów oraz kontekstem swej wypowiedzi. Każdy będzie miał szansę na wypracowanie indywidualnego języka wizualnego. Zajęcia te będą okazją do poznania samego siebie, swoich twórczych możliwości i skonfrontowanie ich z grupą słuchaczy. W międzyczasie będziemy rozmawiać o najważniejszych dziełach z historii teatru, filmu oraz obserwować nowe kierunki w sztuce. Jeśli połączenie w jednym warsztacie obu tych sztuk wyda się niektórym niemożliwe, to warto, aby pamiętał, że film wywodzi się z wielowiekowej kultury teatru, a budowa scenariusza poddana jest podobnym prawom dramaturgicznym. W naszej kulturze teatr i film korespondują ze sobą, wzajemnie na siebie wpływają.

Wykładowcy:
Magdalena Wleklik - Scenariusz
Tomasz Man – Dramat
W ramach kursu odbędzie się dodatkowo osiem spotkań z wybitnymi znawcami przedmiotu.

Magdalena Wleklik - scenarzystka, dramatopisarka, pisarka, reżyser. Zadebiutowała w 2002 r. w Teatrze Telewizji dramatem „Żółtodzioby”. Autorka scenariuszy filmowych, telewizyjnych, słuchowisk, opowiadań i powieści dla młodzieży „Szykuj się do odlotu”. Jej dramat „Władcy” zdobył Buławę Hetmańską na 42. Zamojskim Lecie Teatralnym. Reżyseruje w Teatrze Polskiego Radia oraz filmy krótkometrażowe, pokazywane na wielu festiwalach, m.in. MFF w Cannes, RIFF w Rzymie, Camerimage, FPFF w Gdyni. Absolwentka scenopisarstwa oraz realizacji telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi. Współtwórczyni Biblioteki Scenariuszy Filmowych na tej Uczelni. Sekretarz zarządu Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Strona wykładowczyni: wleklik.com

Tomasz Man - dramatopisarz, reżyser teatralny, autor adaptacji teatralnych, słuchowisk. Autor wielu dramatów, m.in. „Katarantka. Requiem. Nieszczęście w dwóch aktach”, „C(r)ash Europe”, „Świat jest skandalem”, „Sex Machine”, przetłumaczone i grane w wielu językach. Współzałożyciel Teatru pod Gryfami we Wrocławiu. Pełnił funkcję kierownika literackiego w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie oraz konsultanta programowego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w Teatrze Nowym Praga w Warszawie. Absolwent polonistyki na UWr oraz reżyserii na AT w Warszawie. Od 2007 r. pracował jako adiunkt na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu i w PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie w 2009 r. uzyskał doktorat. Habilitacja w 2013 r.

PLAN ZAJĘĆ

Warsztat pisania scenariusza – Magdalena Wleklik
Zajęcia 1
Zagadnienia dotyczące produkcji filmowej oraz współczesnego scenariusza. Pisanie dla różnych mediów. Adaptacje. Charakterystyka narracji filmowej.
Zajęcia praktyczne: Wspólna analiza tematów oraz pomysłów na film. Przygotowywanie dokumentacji. 
Zajęcia 2
Wybór protagonisty i sposoby wprowadzania go w akcję. Łuk przemiany postaci. Konstruowanie obsady. Techniki zapisu scenariusza.
Zajęcia praktyczne: Tworzenie trójwymiarowych postaci.
Zajęcia 3
Projekt ścieżki dźwiękowej filmu. Pisanie filmowych, telewizyjnych, radiowych dialogów i monologów. Scenariusze dla nowych mediów.
Zajęcia praktyczne:  Analiza porównawcza dialogów filmowych, telewizyjnych, radiowych i teatralnych.

Zajęcia 4
Znaczenie scenografii, kostiumu, charakteryzacji, choreografii dla przebiegu akcji filmu. Tworzenie podtekstów i symboli.
Zajęcia praktyczne: Wspólna analiza filmu bezdialogowego.
Zajęcia 5
Techniki scenariopisarskie. Paradygmat scenariusza w analizie porównawczej Syda Fielda, Gustava Freytaga i Christophera Voglera.
Zajęcia praktyczne: Konstruowanie sceny oraz sekwencji scen w scenariuszu.
Zajęcia 6
Etapy produkcji na przykładach wybranych filmów. Scenarzysta między sztuką a rzemiosłem.
Zajęcia praktyczne: Przygotowanie projektu do pitchingu. Kompletowanie projektu do realizacji.

Warsztat pisania dramatu – Tomasz Man
Zajęcia 1
Teoria:
 Arystotelesowska koncepcja dramatu - "Poetyka" Arystotelesa. Mit jako podstawa tragedii.
Zajęcia praktyczne:
Szukanie historii dla własnego tekstu. Umiejętność tworzenia układu zdarzeń.
Zajęcia 2
Wielowymiarowy szekspirowski model bohatera na wybranych przykładach: Makbet, Król Lir, Ryszard III, Otello.
Zajęcia praktyczne:
 Określenie cech charakterystycznych bohatera. Umiejętność pisania scen dialogowych.
Zajęcia 3
Antoni Czechow - psychologiczny aspekt wewnętrznego życia postaci w oparciu o "Trzy siostry" i "Wujaszka Wani"
Zajęcia praktyczne:
 pisanie monologów wewnętrznych postaci z uwzględnieniem procesu dramaturgicznego.
Zajęcia 4
Brechtowski typ dramatu epickiego  "Opery za trzym grosze" i "Matki Courage"
Zajęcia praktyczne:
 uwzględnianie tła społeczno - politycznego w pisanie scen.
Zajęcia 5
Współczesne techniki dekonstrukcyjne na podstawie sztuk Sarah Kane, Marka Ravenhilla i Mariusa Mayerburna.
Zajęcia praktyczne:
 pisanie intuicyjne.
 
Czas trwania kursu:
 6 miesięcy (styczeń 2021 – czerwiec 2021).
Kurs obejmuje 96 godzin zajęć w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota, niedziela, w godzinach 9.00-16.00) raz w miesiącu, w Pałacu Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72.

Propozycja terminów zajęć na rok 2021
Zjazd 1. 30–31 stycznia
Zjazd 2. 27-28 lutego
Zjazd 3. 27-28 marca
Zjazd 4. 24-25 kwietnia
Zjazd 5. 29-30 maja
Zjazd 6. 12-13 czerwca
Zjazd zapasowy: 20 czerwca

Opłaty: wpisowe 200 zł; czesne 1800 zł płatne jednorazowo do 15 stycznia 2021, zaświadczenie ukończenia kursu płatne 30 zł.

Informacje i zapisy: podyplomowe@ibl.waw.pl, tel. 530-064-008.

Przy zapisywaniu się na kurs należy wypełnić kartę informacyjną oraz dokonać opłaty wpisowej 200 zł. Wypełnioną kartę wraz z potwierdzeniem opłaty proszę odwrotnie odesłać e-mailem (podyplomowe@ibl.waw.pl) lub złożyć osobiście w sekretariacie pok. 106 w czasie trwania dyżurów.

Opłaty można dokonywać bezpośrednio w sekretariacie pok. 106 lub na konto: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa; BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001.

 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu jest złożenie tekstu scenariusza lub dramatu albo wykonanie minimum 3 ćwiczeń w trakcie warsztatów oraz dokonanie opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

Sekretariat: Anna Ryjak

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, I piętro, pok. 106.

Dyżury Sekretariatu: środy i piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00.

 

Z a p r a s z a m y !

 

Sekretariat Studiów Podyplomowych i KursówSekretarz: Anna Ryjak.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 106
Dyżury: środy, piątki w godzinach 16.00-19.00, soboty w godzinach 10.00-15.00;
nr telefonu: 530 064 008 od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00; dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl.

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45