Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (IX edycja)

Opłata za kurs:
200 zł wpisowe 
2000 zł czesne (płatne jednorazowo przed rozpoczęciem kursu)
30 zł koszt zaświadczenia ukończenia kursu

Czas trwania kursu: 6 miesięcy w systemie dwudniowych zjazdów weekendowych raz w miesiącu 
Ilość godzin: 96 godzin zajęć dydaktycznych 
Forma spotkań: tryb online, ewentualna zmiana trybu na stacjonarny dla wybranych spotkań uzależniony będzie od sytuacji związanej z pandemią Covid-19 i konsultacji z uczestnikami kursu

Cel kursu:
Celem kursu jest napisanie przez uczestników scenariusza filmu, serialu, słuchowiska lub dramatu scenicznego, które mają szansę realizacji. Warsztaty rozpoczynają się od poszukiwania inspiracji do twórczego pisania. Po wstępnej selekcji pomysłów realizowana jest praca nad ich rozwojem. Działania skupiają się na poszukiwaniu interesującego bohatera, wyróżnieniu wątków, a następnie na pracy nad strukturą dramatyczną tekstu. Uczestnicy przyglądają się technice budowania scen, potem sekwencji, aby ostatecznie stworzyć solidną konstrukcję dla treści. Zarówno praca scenarzysty, jak i dramaturga to połączenie rzemiosła ze sztuką, dlatego analizie poddawane są artystyczne walory poszczególnych projektów oraz kontekst danej wypowiedzi. 

Specyfika kursu:

Każdy z uczestników będzie miał szansę na wypracowanie indywidualnego języka wizualnego. Zajęcia będą okazją do poznania samego siebie, swoich twórczych możliwości i skonfrontowania ich z grupą słuchaczy. Ponadto w ramach warsztatów podejmowane są tematy dotyczące najważniejszych dzieł z historii teatru, filmu oraz obserwacji nowych kierunków w sztuce. Warsztaty pokazują, że połączenie obu tych sztuk jest możliwe – film wywodzi się z wielowiekowej kultury teatru, a budowa scenariusza poddana jest podobnym prawom dramaturgicznym. W naszej kulturze teatr i film korespondują ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają.

Kierownik kursu:  
prof. dr hab. Anna Nasiłowska – profesor zwyczajny, pisarka, autorka biografii pary Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir oraz Marii Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Prozaik, opublikowała „Domino”, „Księgę początku”, „Czteroletnią filozofkę”, „Historie miłosne”. Jej powieść „Konik, szabelka” została nominowana do Nagrody Literackiej Gdyni. W roku 2013 wydała biografię Yoshiho Umedy, Japończyka, działacza pierwszej Solidarności zatytułowaną „Wolny agent Umeda i druga Japonia”. Sekretarz Polskiego PEN- Clubu, kontakt: anna.nas@wp.pl

Koordynator kursu: 
mgr Magdalena Wleklik, kontakt: magdalena.wleklik@ibl.waw.pl

Prowadzący zajęcia: 
Magdalena Wleklik - scenariusz
Tomasz Man – dramat
W ramach kursu odbędzie się dodatkowo osiem spotkań z wybitnymi znawcami przedmiotu.

Magdalena Wleklik - scenarzystka, dramatopisarka, pisarka, reżyser. Zadebiutowała w 2002 r. w Teatrze Telewizji dramatem „Żółtodzioby”. Autorka scenariuszy filmowych, telewizyjnych, słuchowisk, opowiadań i powieści dla młodzieży „Szykuj się do odlotu”. Jej dramat „Władcy” zdobył Buławę Hetmańską na 42. Zamojskim Lecie Teatralnym. Reżyseruje w Teatrze Polskiego Radia oraz filmy krótkometrażowe, pokazywane na wielu festiwalach, m.in. MFF w Cannes, RIFF w Rzymie, Camerimage, FPFF w Gdyni. Absolwentka scenopisarstwa oraz realizacji telewizyjnej w PWSFTviT w Łodzi. Współtwórczyni Biblioteki Scenariuszy Filmowych na tej Uczelni. Sekretarz zarządu Koła Scenarzystów Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

Tomasz Man – dr hab., dramatopisarz, reżyser teatralny, autor adaptacji teatralnych, słuchowisk. Autor wielu dramatów, m.in. „Katarantka. Requiem. Nieszczęście w dwóch aktach”, „C(r)ash Europe”, „Świat jest skandalem”, „Sex Machine”, przetłumaczone i grane w wielu językach. Współzałożyciel Teatru pod Gryfami we Wrocławiu. Pełnił funkcję kierownika literackiego w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie oraz konsultanta programowego w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i w Teatrze Nowym Praga w Warszawie. Absolwent polonistyki na UWr oraz reżyserii na AT w Warszawie. Od 2007 r. pracował jako adiunkt na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu i w PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, gdzie w 2009 r. uzyskał doktorat. Habilitacja w 2013 r.

Program: 
Warsztat pisania scenariusza – Magdalena Wleklik
Zajęcia 1
Zagadnienia dotyczące produkcji filmowej oraz współczesnego scenariusza. Pisanie dla różnych mediów. Adaptacje. Charakterystyka narracji filmowej.
Zajęcia praktyczne: Wspólna analiza tematów oraz pomysłów na film. Przygotowywanie dokumentacji.
Zajęcia 2
Wybór protagonisty i sposoby wprowadzania go w akcję. Łuk przemiany postaci. Konstruowanie obsady. Techniki zapisu scenariusza.
Zajęcia praktyczne: Tworzenie trójwymiarowych postaci.
Zajęcia 3
Projekt ścieżki dźwiękowej filmu. Pisanie filmowych, telewizyjnych, radiowych dialogów i monologów. Scenariusze dla nowych mediów.
Zajęcia praktyczne:  Analiza porównawcza dialogów filmowych, telewizyjnych, radiowych i teatralnych.
Zajęcia 4
Znaczenie scenografii, kostiumu, charakteryzacji, choreografii dla przebiegu akcji filmu. Tworzenie podtekstów i symboli.
Zajęcia praktyczne: Wspólna analiza filmu bezdialogowego.
Zajęcia 5
Techniki scenariopisarskie. Paradygmat scenariusza w analizie porównawczej Syda Fielda, Gustava Freytaga i Christophera Voglera.
Zajęcia praktyczne: Konstruowanie sceny oraz sekwencji scen w scenariuszu.
Zajęcia 6
Etapy produkcji na przykładach wybranych filmów. Scenarzysta między sztuką a rzemiosłem.
Zajęcia praktyczne: Przygotowanie projektu do pitchingu. Kompletowanie projektu do realizacji.

Warsztat pisania dramatu – Tomasz Man
Zajęcia 1
Teoria: Arystotelesowska koncepcja dramatu – „Poetyka" Arystotelesa. Mit jako podstawa tragedii.
Zajęcia praktyczne: Szukanie historii dla własnego tekstu. Umiejętność tworzenia układu zdarzeń.
Zajęcia 2
Wielowymiarowy szekspirowski model bohatera na wybranych przykładach: Makbet, Król Lir, Ryszard III, Otello.
Zajęcia praktyczne: Określenie cech charakterystycznych bohatera. Umiejętność pisania scen dialogowych.
Zajęcia 3
Antoni Czechow – psychologiczny aspekt wewnętrznego życia postaci w oparciu o utwory „Trzy siostry" i „Wujaszek Wania"
Zajęcia praktyczne: pisanie monologów wewnętrznych postaci z uwzględnieniem procesu dramaturgicznego.
Zajęcia 4
Brechtowski typ dramatu epickiego  „Opery za trzy grosze" i "Matki Courage i jej dzieci".
Zajęcia praktyczne: uwzględnianie tła społeczno-politycznego w pisaniu scen.
Zajęcia 5
Współczesne techniki dekonstrukcyjne na podstawie sztuk Sarah Kan”, Marka Ravenhilla i Mariusa Mayerburna.
Zajęcia praktyczne: pisanie intuicyjne.

Warunki zaliczenia:
warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia kursu jest złożenie tekstu scenariusza lub dramatu albo wykonanie minimum 3 ćwiczeń w trakcie warsztatów 
uczestnicy dokonują opłaty za zaświadczenie w wysokości 30 zł.

Terminy: 
Zjazd 1. 29-30 stycznia 2022
Zjazd 2. 26-27 lutego 2022
Zjazd 3. 26-27 marca 2022
Zjazd 4. 23-24 kwietnia 2022
Zjazd 5. 28-29 maja 2022
Zjazd 6. 11-12 czerwca 2022
Zjazd 7 (rezerwowy). 18 czerwca 2022

Rekrutacja:
Osoby, które chcą zapisać się na kurs proszone są o:
przesłanie na adres: podyplomowe@ibl.waw.pl
karty informacyjnej (karta do pobrania )
formularza dotyczącego ochrony danych osobowych (formularz do pobrania)
uiszczenie opłaty z tytułu wpisowego w wysokości 200 zł (dla osób, które nie uczestniczyły w kursie podstawowym)
uiszczenie opłaty z tytułu czesnego w wysokości 2000 zł 
Wskazane kwoty należy wpłacać na konto:
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001 
Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Koordynacja studiów podyplomowych i kursów

 

Trwa rekrutacja na:

Studia podyplomowe Zarządzanie Kulturą (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021)

Kurs Retoryki Praktycznej (ostatnie wolne miejsca! zajęcia od listopada 2021) 

Kurs Poprawnej Polszczyzny (zajęcia od lutego 2022)

Kurs "Warsztat pisania scenariusza i dramatu" (zajęcia od stycznia 2022)
Kurs "Pisanie jako proces. Kurs praktyczny" (w styczniu 2022 rusza I edycja!)

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Studiów Podyplomowych i Kursów
dr Aleksandra Wójtowicz
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Warszawa, pokój 106
Dyżury: czwartek 10.00 – 15.00
Tel. kom.: 605-316-757 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-16.00
Piątek-niedziela w trybie awaryjnym dla uczestników bieżących kierunków i kursów
Tel. stacjonarny: (22) 826-69-17 w czasie dyżurów
e-mail: pelnomocnik.podyplomowe@ibl.waw.plpodyplomowe@ibl.waw.pl 
Rekrutacja: podyplomowe@ibl.waw.pl

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45