Jacek Leociak

Jacek Leociak, prof. dr hab.; Head of Holocaust Literature Research Group; Member of Scientific Board of Institute for Literary Researches; deputy head of Scientific Board of Institute for Literary Researches.

Department of Theoretical Poetics
Holocaust Literature Research Group

Main research interests;
Verbal and iconic documentation and representation, literary and non-literary testimonies and accounts of “extreme situations”, “limit events” or “limitary experiences”, Holocaust and Genocide in the Polish history, memory and public discourse – in the context of European history and cultural anthropology.

jleociak@gmail.com; +48-501-249-878
 


Publications:

Books;
1) Tekst wobec Zagłady. (O relacjach z getta warszawskiego), Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1997 (ss. 355);
2) (wspólnie z Barbarą Engelking) Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, Wydawnictwo IFiS, Warszawa 2001 (ss. 825)
3) Test In the Face of Destruction. Accounts from Warsaw Ghetto Reconsidered, ŻIH Warszwa 2004 (ss. 296)
4) (wspólnie z Barbarą Engelking); The Warsaw Ghetto. A Guide to the Perished City, Yale University Press, 2009 (ss. 936)
5) Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009, (ss. 399)
6) Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010 (ss. 314)
7) Spojrzenia na warszawskie getto, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2011 (ss. 262)
8) (wspólnie z Barbarą Engelking) Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście, wydanie drugie, zmienione, poprawione i rozszerzone, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagłada Żydów, Warszawa 2013 (ss. 908)

Major studies and articles:
1. Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad Zagładą Żydów (Rekonesans metodologiczny), „Zagłada Żydów. Studia i materiały”, rocznik wydawany przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, 2005, nr 1; s. 13-31.
2. Holokaust - liczenie ofiar (casus samobójstwo), w: Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, pod redakcją Barbary Engelking-Boni, Jacka Leociaka, Dariusza Libionki, Anny Ziębińskiej-Witek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 91-119.
3. Les dilemmes moraux de la collaboration des conceils Juifs avec les autorités Allemandes dans les ghettos de l’Europe occupé , „Revue d’histoire de la Shoah”, No 185, Juillet-Décembre 2006, pp. 379-395.
4. Wizerunek Polaków w zapisach Żydów z dystryktu warszawskiego, w: Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. Barbara Engelking, Jacek Leociak i Dariusz Libionka, Wydawnictwo IFiS PAN,Warszawa 2007, s. 373-443.
5. La fenêtre dans le getto, w: Juifs et Polonais 1939-2008, sous la Direktion de Jean-Charles Szurek AT Anette Wieviorka, Bibliothèque Albin Michel Histoire, 2009, s. 207-218.
6. Liczba ofiar jako metafora w dyskursie publicznym o Zagładzie, w: Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod redakcją Wojciecha Materskiego i Tomasza Szaroty, Warszawa 2009, s. 51-61.
7. Ścieżka losu. O pewnym literackim świadectwie wędrówki w poszukiwaniu ratunku, w: Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec Żydów 1942-1945, pod red. Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2011, s. 445-461.
8. Wojna i jej muzeum, „Przegląd Polityczny”, nr 109/110, 2011, s. 128-137.
9. Die Instrumentalisierung des Holocaust während des Mȁrzdiskurses, w: Anna Wolff-Powęska, Piotr Forecki (Hrsg.) Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, s. 175-191.
10. Miłosz patrzy na getto. Paradoksy bliskości i oddalenia w doświadczeniu przestrzeni okupacyjnej, w: „Warszawa Miłosza”, red. Marek Zalewski, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013, s. 214-230.
11. Między pisarstwem historycznym a dyskursem wystawienniczym. (Kilka refleksji z perspektywy współautora Galerii Zagłady w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie), w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, pod red. Ewy Domańskiej, Rafała Stobieckiego, Tomasza Wiślicza, Universitas, Kraków 2014, s. 229-239.

• Edited works:
1. Norwidowskie fraszki (?), red. J. Leociak, Warszawa 1996 (wstęp i redakcja)
2. Literatura polska wobec Zagłady, pod red. A. Brodzkiej, D. Krawczyńskiej, J. Leociaka, Warszawa 2000 (współredakcja oraz wstęp)
3. Zagłada Żydów. Pamięć narodowa a pisanie historii w Polsce i we Francji, pod redakcją Barbary Engelking-Boni, Jacka Leociaka, Dariusza Libionki, Anny Ziębińskiej-Witek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006
4. Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. Barbara Engelking, Jacek Leociak i Dariusz Libionka, Wydawnictwo IFiS PAN,Warszawa 2007
5. Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968), pod red. Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, [ukazała się w 2013].

Others that the author considers particularly important among his/her accomplishments:
Member of Polish Centre for Holocaust Research in Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (http://www.holocaustresearch.pl).
Member of editorial board of the yearbook “Zagłada Żydów. Studia i Materiały” [„Holocaust. Studies and Materials”] (http://www.zagladazydow.org/?l=a&lang=pl)

Major works in progress:
Streets’ Biographies – historical essay on Muranów district in Warsaw, the “Promised Land” for Warsaw Jews, the place of their life and work throughout the centuries down to the Holocaust, and afterwards up to now. The book is framed as a special guide, both historical account and very private notes based on various kinds of sources, published and unpublished, texts file as well as iconic cartographical representations.
Anthology of Ringelblum Archive Testimonies and Accounts – for the series “Biblioteka Narodowa”. Selection, working out, prepareing explanation and footnotes, editing (in collaboration with Karolina Szymaniak), and writing a preface to the whole edition.
The Polish Literature of Personal Document representing Holocaust experiences (from 1968 up to now) – as a second part of research project “Polish Literature in Face of Holocaust 1939-1968), edited by Sławomir Buryła, dorota Krawczyńska and Jacek Leociak, published by Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013.

Biographies and information about the employee:
2013 – full professor
2011 – postdoctoral degree; professor in Institute for Literary Research, Polish Academy of Sciences (IBL PAN)
2005 – Member of editorial board of the yearbook “Zagłada Żydów. Studia i Materiały” [„Holocaust. Studies and Materials”].
2004 – Head of Holocaust Literature Research Group in Institute for Literary Researches, Polish Academy of Sciences
2003 – Member of Polish Centre for Holocaust Research in Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences (http://www.holocaustresearch.pl/index1(en).htm)
1999 – Member of Scientific Board of Institute for Literary Researches, Polish Academy of Sciences
1998–2006 – Manager of Postgraduate Studies for High School Teachers in Institute for Literary Researches, Polish Academy of Sciences
1997 – Assistant professor, Department of Theoretical Poetics and Studies of Literary Language, Institute for Literary Researches, Polish Academy of Sciences;
1996 – PhD, Institute for Literary Research, Polish Academy of Sciences (IBL PAN) Dissertation: “The Text in the Face of the Holocaust; Personal Writings on the Warsaw Ghetto”
1981-1997 – Research assistant and lecturer, Warsaw University, Department of Theory and Methodology of Literary Interpretation;

1981 – MA, Warsaw University; Faculty of Polish Philology;

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45