Archiwum wydarzeń

OPERAS Innovation Lab: innowacje w komunikacji naukowej, badania, prototypy

05.08.2021

OPERAS na europejskiej liście infrastruktur badawczych

Nauki humanistyczne i społeczne potrzebują więcej otwartości. (Sprawozdanie ze spotkania "OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych")

18 maja 2021, godz.13: Karolina Przysiecka: Dane bibliograficzne w badaniach literackich / z cyklu webinariów Pracowni Bibliografii Bieżącej Instytutu Badań Literackich PAN

Zaproszenie do złożenia oferty

Nagrania webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Nagrania z zajęć "Miłość w poezji polskiej" (projekt "Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii")

29 listopada 2022: Seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

8-9 listopada 2022, Pałac Staszica: Jesienne warsztaty z "Geopolonistyką"

7 listopada 2022, godz. 18.00: spotkanie dyskusyjne "O problemach  z wydawaniem tekstów dawnych"

7 listopada 2022, godz. 18.00: spotkanie dyskusyjne "O problemach z wydawaniem tekstów dawnych"

7 listopada 2022, godz. 11:00: Seminarium otwarte Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem IBL PAN

16-25 września 2022: Festiwal Nauki w IBL PAN

Pogrzeb Prof. Grzegorza Grochowskiego

Kondolencje z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kondolencje z Uniwersytetu Wrocławskiego

Kondolencje z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Pogrzeb Pani Profesor Aliny Kowalczykowej

Kondolencje z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego

Kondolencje z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

13 sierpnia 2022 r. odeszła od nas prof. dr hab. Alina Kowalczykowa

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku