29 listopada 2022: Seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy na seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego IH PAN poświęcone wynikom projektu naukowego realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN, pt. „Wisła akwakrytyczna: głębokie mapowanie źródeł literackich”

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawi zespół realizujący projekt: dr hab. Anna Barcz, Monika Gromala i Paulina Wacławik.
 
Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2022 r. w godz. 12:00–14:00, w formie hybrydowej, tj. w Sali Lelewela IH PAN oraz online. 
Rejestracja na wydarzenie: https://docs.google.com/forms/.
Pełna treść zaproszenia dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku